Cereți Cotație
/  Protecția datelor cu caracter personal

Nota de informare

Vă informăm că, începând cu 25 mai 2018 au intrat în vigoare dispozițiile Regulamentului UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), astfel că datele dumneavoastră vor fi mult mai bine protejate și securizate.

Aldestar Top Transport Srl prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea întocmirii documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate/ prestate, întocmirii statisticilor specifice sau corespondenței.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către Aldestar Top Transport Srl,  în scopul precizat.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
  • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
  • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
  • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către Aldestar Top Transport Srl. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl puteți descărca direct din aceasta pagină.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)  precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact  A.N.S.P.D.C.P., B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

la nivelul Aldestar Top Transport Srl

D.P.O. - Ramona Angelescu

envelopephone-handsetmap-markerlocationsmartphoneclockcrossmenuarrow-right